ŚLUB KOŚCIELNY – NOWE ZASADY ZAWIERANIA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH

W Kościele katolickim na terenie całej Polski z dniem 1 czerwca 2020 roku zaczął obowiązywać dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski dotyczący przeprowadzania rozmów kanoniczno – duszpasterskich z narzeczonymi przygotowującymi się do zawarcia ślubu konkordatowego. Jak twierdzą biskupi z Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski dekret ten nie wprowadza rewolucyjnych zmian, jego pojawienie się poszerza obecne przepisy o dodatkowe rozmowy z przyszłymi małżonkami.

Od strony „cywilnej” wszystkie formalności pozostają bez zmian, ponieważ nie nastąpiła żadna zmiana prawna w umowie konkordatowej między Kościołem, a państwem. Zmiany następują na linii Kościół, a przyszli małżonkowie. Jak deklaruje Episkopat następują one ze względu na rosnącą liczbę rozpadów małżeństw zawartych przed Bogiem i zmieniająca się obecnie rzeczywistość. Na stronie Episkopatu możemy przeczytać:

„Kościół chce pomóc narzeczonym, by sakrament był ważnie i godziwie zawarty. Poza tym, celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów do nowych wyzwań, z którymi narzeczeni i duszpasterze stykają się w zmieniającej się sytuacji religijnej, społecznej i cywilnoprawnej”

Czego mogą spodziewać się narzeczeni i jakie zmiany czekają na nich przez zawarciem związku małżeńskiego w Kościele?

Oddzielna rozmowa

Do tej pory narzeczeni byli przepytywani przez księdza wspólnie, natomiast obecnie będą przeprowadzane również rozmowy pojedyncze. Ich celem jest uzyskanie szczerych odpowiedzi w obecności samego duchownego. Zarówno pytania jak i odpowiedzi będą szczegółowe. Lakoniczne „tak” i „nie” nie jest już akceptowane. Zadawanie pytań rozpocznie modlitwa oraz przysięga mówienia prawdy, do której złożenia kapłan powinien przygotować krzyż oraz Pismo Święte. Co więcej sprawozdanie z przeprowadzonych rozmów zostanie umieszczone w protokole.

Życie intymne i poprzednie związki

Podczas oddzielnych rozmów z narzeczonymi, nowe przepisy zezwalają księdzu zadawanie pytań nie tylko bardzo szczegółowych, ale i intymnych. Kapłan ma prawo zapytać między innymi o poprzednie związki, partnerów, zaburzenia psychoseksualne, impotencję czy przebyte terapie.

Niepłodność

„Niezdolne do zawarcia małżeństwa są osoby, które nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego. W wypadku wątpliwości co do istnienia przeszkody nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa. Pytania dotyczące tej przeszkody należy stawiać każdej ze stron bardzo dyskretnie, z właściwą delikatnością i szacunkiem”

Zgodnie z tą informacją kapłan będzie chciał uzyskać wiedzę na temat stanie zdrowia przyszłych małżonków. Nie mniej jednak sama niepłodności nie wyklucza udzielenia zgody na ślub.

Zmiana płci

Osoby, które poddały się zabiegowi zmiany płci będą traktowane indywidualnie i z wysoką ostrożnością. Jak podaje dekret:

„W związku z tym, w takiej sytuacji nie wolno spisywać protokołu przedślubnego, ustalać daty ślubu i czynić żadnych obietnic do czasu definitywnej decyzji Kurii Rzymskiej. Należy wówczas uprzedzić narzeczonych, że ich sprawa jest wysoce skomplikowana. Nie można bowiem dopuścić do zawarcia związku między osobami tej samej płci (z punktu widzenia biologiczno-genetycznego). W tego rodzaju przypadkach należy brać też pod uwagę możliwość zaistnienia przeszkody impotencji, a także poważnych zaburzeń psychoseksualnych”

Zgoda na ślub

Do czasu wprowadzenia nowych uregulowań kościelnych narzeczeni, którzy nie otrzymali zgody na zawarcie związku małżeńskiego od jednego z księży mogli udać się po taką zgodę do innej parafii. Z dniem 1 czerwca 2020 roku jeśli jedna z parafii nie wyda zgody na ślub równoznaczne jest to z tym, że nie może wydać jej żadna inna. Taka informacja zostanie umieszczona w protokole dzięki czemu ksiądz w każdej innej parafii będzie miał o tym świadomość.

Specjalna zgoda

Powołując się na nowe zasady ślub kościelny powinien odbyć się w parafii jednego z narzeczonych. Według Kościoła do parafii przynależy się od miesiąca po zamieszkaniu w nowej miejscowości, co powoduje komplikacji wszystkim tym, którzy nie mieszkają już w rodzinnych stronach, a właśnie tam chcieliby przyjąć sakrament małżeństwa. Aby tak się stało potrzebna jest specjalna zgoda:

„Jeśli narzeczeni mają słuszne powody, by zawrzeć małżeństwo w parafii innej niż parafia ich stałego lub tymczasowego zamieszkania albo miesięcznego pobytu, winni uzyskać zezwolenie własnego proboszcza lub ordynariusza miejsca”.

Brak zezwolenia na ślub

Taką informację otrzymają Ci narzeczeni, którzy nie wykażą chęci posiadania potomstwa. Wedle Kościoła katolickiego najistotniejszą funkcją małżeństwa jest prokreacja, a więc pary, które nie będą chciały mieć dzieci nie otrzymają zgody na zawarcie ślubu kościelnego. Co więcej, takiej zgody nie uzyskają również Ci, którzy w sytuacji komplikacji w małżeństwie rozważają możliwość separacji.

Zgoda na ślub z osobą niewierzącą lub
wyznającą inną religię

Katolik lub katoliczka będą mogli zawrzeć taki ślub, ale pod warunkiem, że otrzymają dyspensę z kurii biskupiej. Kiedy kuria udzieli dyspensy, strona katolicka musi oświadczyć na piśmie, że uczyni wszystko, aby dzieci zostały ochrzczone i wychowane w wierze. Jeżeli nastąpi odmowa udzielenia takiego ślubu ta informacja zostanie zapisana w protokole, co równoznaczne jest z tym, że żadna inna parafia także nie wyda zezwolenia na ten ślub.

Źródło zdjęć – Pinterest

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *